Tigull har som første norskfødte hingst oppnådd kravet til å motta 1. premie for avkom
Norge følger det islandske systemet der det kreves minst 15 bedømte avkom og 118 poeng i BLUP. Med sine 18 bedømte avkom der hele 14 har gått i 1.premie, og 118 Blup-poeng har Tigull dermed oppnådd kravet for denne avkomstpremieringen i 2018. 
En stor takk til alle som har benyttet Tigull i avlen, og ikke minst en ekstra honnør til de som også har fått frem flotte individer til kåringsdom.

Meritter

Bedekning

Avkom

Fotoalbum