Tía er født 28. mai 2018 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Syn fra Kleiva.