Terna er født 3. juli 2012 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Ösp fra Skarholt (8,15).