Sæta er født 27. mai 2018 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Sæl fra Blesastödum 1A.