Tinni er født 22. mai 2018 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Krás fra Blesastödum 1A.