Máni er født 5. juni 2017 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Syn fra Kleiva.