Elsa er født 28. juni 2022 og er etter Terna fra Kleiva (8,44) og Abel fra Tyrevoldsdal (8,53 som 4-gjenger)

Elsa er embryoføll båret fram av Tía fra Havnås

Hester

Tígull fra Kleiva

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Þórbjörn fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås

Ava fra Havnås

Samúel fra Havnås