Edel er født 15. september 2021 og er etter Terna fra Kleiva (8,44) og Abel fra Tyrevoldsdal (8,53 som 4-gjenger)

Edel er vårt første embryoføll og ble båret fram av Gabba fra Gøgereden

Hester

Tígull fra Kleiva

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Þórbjörn fra Havnås

Tía fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås

Ava fra Havnås

Samúel fra Havnås