Díva er født 31. mai 2021 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Dís fra Kleiva

Beste 1-års hoppe / beste hoppe, med 8,15 på Heklas føll- og unghestskue i 2022

Hester

Tígull fra Kleiva

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Þórbjörn fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås

Ava fra Havnås

Samúel fra Havnås