Kinga er født 3. mai 2019 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Krás fra Blesastödum 1A.

Beste hoppeføll / beste hoppe med 78,62% på Hrimnirs føll- og unghestskue i 2019

Beste 1-års hoppe / beste hoppe / utstillingens høyeste totalscore med 8,15 på Heklas føll- og unghestskue i 2020

Beste 2-års hoppe / beste hoppe / utstillingens høyeste totalscore med 8,28 på Heklas føll- og unghestskue i 2021

Hester

Tígull fra Kleiva

Sálmur fra Pulu

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Alfa fra Havnås

Þórbjörn fra Havnås

Tía fra Havnås

Dímon fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås

Ava fra Havnås