Dímon er født 29. mai 2018 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Dís fra Kleiva.

Beste 2-års hingst med 8,03 på Heklas føll- og unghestskue i 2020

Kåret med 7,82 som 4-gjenger i 2022

Hester

Tígull fra Kleiva

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Þórbjörn fra Havnås

Tía fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås

Ava fra Havnås

Samúel fra Havnås