Draumur er født 15. juli 2014 og er etter Tígull fra Kleiva (8,44) og Dimma fra Vinnes (8,15).

Video 4,5 år gammel

Kåret med 8,01 i Tresfjord 2019

Kåret med 8,34 som 4-gjenger i 2020

Hester

Tígull fra Kleiva

Sálmur fra Pulu

Kolskör fra Bjarnanesi

Dís fra Kleiva

Tíð fra Kleiva

Terna fra Kleiva

Alfa fra Havnås

Þórbjörn fra Havnås

Tía fra Havnås

Dímon fra Havnås

Kinga fra Havnås

Magda fra Havnås

Tenór fra Havnås

Matthías fra Havnås

Díva fra Havnås

Edel fra Havnås

Hátíð fra Havnås

Adel fra Havnås

Dropi fra Havnås

Elsa fra Havnås